Wervelstroom Onderzoek

Wervelstroom Onderzoek

Wervelstroom onderzoek (ET, LFEC, HFEC, EC) is een NDO methode die wordt gebruikt om defecten in metalen objecten te detecteren, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de opgewekte wervelstromen(elektromagnetisme). Hiermee kunnen zowel oppervlakte- als dieper gelegen defecten worden opgespoord.

Wervelstroom is een “schone” techniek omdat er geen gebruik wordt gemaakt van vloeistoffen. Toch voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden. Een heel groot voordeel is dat de coating-/verflaag niet verwijderd hoeft te worden. Ook kan men de dikte bepalen van niet elektrisch geleidende lagen.

 

Bij wervelstroom wordt gebruik gemaakt van een taster met een spoel waar een wisselstroom op wordt gezet. Hierdoor ontstaat een wisselend magneetveld, welke bij contact met een geleidend materiaal, wervelstromen of Eddy Currents opwekt(induceert) in het materiaal dat wordt onderzocht.

Deze wervelstromen genereren een tegengesteld magneetveld, hierdoor zal een balans spoel en object ontstaan. Indien er een defect aanwezig is zal het pad van de wervelstromen worden verstoord, wat een balansverandering veroorzaakt.

De verandering zal op een beeldscherm wordt weergegeven, dit wordt een indicatie genoemd. De richting, snelheid, vorm en hoogte van het signaal, zal door de onderzoeker worden geïnterpreteerd. De beoordeling zal worden gedaan aan de hand van de vereiste norm en/of specificatie. De indicatie wordt conform de vereiste norm beoordeeld, met als resultaat; acceptabel of onacceptabel.

Bij het wervelstroom onderzoek kan er gebruik worden gemaakt van verschillende types tasters. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de frequentie, aantal spoelen en spoelconfiguratie. Per applicatie dient de beste tasterkeuze en apparaat instelling te worden gemaakt om een optimaal onderzoek uit te kunnen voeren.

 

Oppervlakteonderzoek en onder de oppervlakte naar defecten. Tevens kan het gebruikt worden voor geleidbaarheidsmetingen, diktemetingen en laagdiktemetingen.

 

Het onderzoek kan op alle elektrisch geleidende materialen worden toegepast, maar in het bijzonder word het toegepast op de volgende producten:

 

  • Meerlaagse constructies op defecten of onderbrekingen;
  • Diktemetingen aan non-Ferro materialen;
  • Geleidbaarheidsmetingen ten behoeve van warmtebehandelingen;
  • Detecteren interkristallijne corrosie;
  • Tijdens de in-service fase van vliegtuig constructies en onderdelen het detecteren van vermoeiingsscheuren, zonder de coating te verwijderen;
  • Hoog belaste vliegtuigonderdelen, zoals fan- en/of turbinebladen, van Titanium

 

De inspecteurs zijn opgeleid volgens de EN4179.

De inspecties kunnen plaatsvinden volgens alle geldende normen en voorschriften van de opdrachtgevers en ASTM-E-1444.

 

BEL ONS 0165 552461Bellen