Visueel

Opleiding Visueel

Algemene informatie:


Visueel onderzoek (VT of VTw) is een NDO methode waarbij de onderzoeker, met of zonder gebruik van hulpmiddelen/boroscoop, door naar het onderdeel te kijken een onderzoek uitvoert. Met visuele onderzoeken kunnen zichtbare afwijkingen worden gevonden, zoals defecten aan het oppervlak, maatvoering afwijkingen, inwendige afwijkingen(boroscoop) en/of corrosie.

Meer achtergrond informatie

Algemeen

Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden: vet, vuil en lasspatten dienen te worden verwijderd.

Het visueel onderzoek kan op diverse afstanden ten opzichte van het object worden uitgevoerd. Indien we op een grotere afstand naar het object kijken spreken we van een algemene indruk(schouwing) en geeft een ander resultaat dan een detailonderzoek bij een afstand kleiner dan 60 cm. Daarnaast is er de mogelijkheid om inwendige onderzoeken uit te voeren met een boroscoop.

Voor de visuele beoordeling van constructies, componenten, onderdelen en lasverbindingen kan er gebruik worden gemaakt van diverse hulpmiddelen, zoals meetgereedschappen, loepen, laskalibers en/of aanvullende verlichting.

Indien de onderzoeker gedetailleerde kennis van het object heeft, het vervaardigingsproces kent en/of bekent is met de gebruikscondities zal dit een positief effect hebben op het Visueel onderzoek.

Toepassingsgebied/ Producten/ Sectoren

Oppervlakteonderzoek aan of in objecten van alle mogelijke materialen.

Bij het visueel onderzoeken van de objecten wordt voornamelijk gezocht naar de volgende afwijkingen:

 • Algemene corrosie en putcorrosie(pitting)
 • Lasdefecten en/of lasgeometrie
 • Geometrie en/of maatvoering van object

Het onderzoek heeft een groot toepassingsgebied, maar wordt vaak toegepast op de volgende producten:

 • Halffabricaten, zoals staf- en plaatmateriaal, profielen en buizen;
 • Giet- of smeedstukken, zoals pomphuizen, tandwielen en bouten;
 • Hijsmiddelen;
 • Leidingen, appendages en/of lassen in de petrochemie en/of levensmiddelenindustrie;
 • Lassen in constructie en scheepsbouw;
 • Hoog belaste vliegtuigonderdelen, zoals turbinebladen, door middel van boroscoop onderzoek;

Informatie verbergen

De opleiding:


De opleidingen worden verzorgd op verschillende niveaus/levels. De inhoud van deze opleidingen zal dan ook variëren. Om meer inzicht te krijgen in de opleiding en de bijbehorende kosten kunt u hieronder het gewenste niveau kiezen.

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 2

Opleidingsinformatie Niveau 2


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een gedetailleerd inzicht in het onderzoek, dit is ondersteunende informatie voor elke werkvoorbereider, QC/QA & kwaliteitsmanager.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een VMBO/MBO-3 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen, specificaties & procedures te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 50/50 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basis principes en technische achtergrond van het visueel onderzoek.
 • Het kunnen uitvoeren van visueel onderzoek met behulp van eenvoudige hulpmiddelen (direct / DVI) en geavanceerdere hulpmiddelen zoals de boroscoop(indirect / RVI).
 • Daarnaast zal het interpreteren en rapporteren van onderzoeksresultaten centraal staan.
 • Gedegen werkinstructie kunnen opstellen om een niveau 1 onderzoeker aan te kunnen sturen.
 • Lezen en interpreteren van procedures en/of specificaties (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Beoordelen of de gevonden indicaties voldoen aan de acceptatiecriteria.
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten.

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) en bijhorende vervaardigingstechnieken | Het certificatieproces/systeem | Fysisch principe van licht | Werking van het menselijk oog | perceptie en interpretatie | Factoren die van invloed zijn op het visueel onderzoek | Apparatuur en hulpmiddelen | Interpretatie van verkregen onderzoeksresultaten | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
Volledige opleiding(VT2): 7 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.
Visueel onderzoek van lassen(VTw-2): 7 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A:
7 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten(VT2) (incl. PED):
Opleidingskosten(VTw-2*) (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag**
Prijs op aanvraag**
Prijs op aanvraag**
Prijs op aanvraag**
Prijs op aanvraag**

Toelichting:
* De VTw-2 opleiding is een Visueel onderzoek opleiding waarbij een beperkte scope van toepassing is. Tijdens deze cursus ligt de nadruk op het Visueel beoordelen van lassen, zowel met DVI(Direct Visual Inspection) als RVI(Remote Visual Inspection).
** Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 2

Niveau 3

Opleidingsinformatie Niveau 3


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO specialist voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4/HBO vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Kennis van wiskunde en natuurkunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen en standaarden te kunnen interpreteren.
 • Het is een pré om reeds de BASIS-module positief te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een level/niveau 3 certificaat in een andere methode.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel (het schrijven van een technische procedure). De opleidingstijd zal 80/20 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met diepgaande kennis van licht, optica en technische achtergrond van het visueel onderzoek.
 • Onderscheid en mogelijkheden van de diverse onderzoekstechnieken, van het observeren van een instalatie (direct / DVI) tot geavanceerder onderzoek met boroscopen (indicect / RVI).
 • Bijzondere/Nieuwe toepassingen binnen het visueel onderzoek.
 • Lezen en interpreteren van certificatie gerelateerde normen en/of procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Gedegen procedure kunnen opstellen om een niveau 2 onderzoeker aan te kunnen sturen.

Inhoud van de opleiding

Fysisch principe van licht | Werking van het menselijk oog | perceptie en interpretatie | Factoren die van invloed zijn op het visueel onderzoek | Optische componenten (spiegels, lenzen, prisma’s, enz.) | Apparatuur en hulpmiddelen | Toepassingsmogelijkheden & Nieuwste technieken | Interpretatie van codes, normen en/of specificaties | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
6 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712. Het theoretisch examen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Deel D: Grondslagen, Algemene kennis niveau 3 van de methode
 • Deel E: Technieken & Specificaties
 • Deel F: Procedure Schrijven

Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten procedure schrijven:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.

Verbergen Niveau 3

Schrijf je nu in