Ultrasoon

Opleiding Ultrasoon

Algemene informatie:


Ultrasoon onderzoek (UT) is een NDO methode waarbij geluidsgolven in een materiaal worden gestuurd. Deze zullen reflecteren op eventuele defecten en/of de geometrie van het object. Door de gereflecteerde golven op te vangen kunnen de (las-)defecten worden opgespoord.

Meer achtergrond informatie

Algemeen

Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden: coating, lasspatten, vet en vuil dienen te worden verwijderd. Bij het bepalen van de rest wanddikte kan in de meeste gevallen de coating aanwezig blijven.

Er zal door middel van een geluidopwekker(taster) geluidsgolven, die niet hoorbaar zijn, worden geïntroduceerd in het object. Deze geluidsgolven zullen ter plaatsen van een defect of geometrie worden gereflecteerd. Als de geluidsgolven bij de taster terugkomen zullen ze worden gedetecteerd, dit noemen we een reflector. Het ontvangen geluid zal in de taster worden omgezet in een elektrische signaal. Welk op een beeldscherm wordt weergegeven. De positie, vorm en hoogte van het signaal, op het beeldscherm, zal door de onderzoeker worden geïnterpreteerd. De beoordeling zal worden gedaan aan de hand van de vereiste norm en/of specificatie. De reflector wordt conform de vereiste norm beoordeeld, met als resultaat; acceptabel of onacceptabel(bij het wanddiktemeten zal de wanddikte worden gerapporteerd).

Bij het ultrasoon onderzoek kan er gebruik worden gemaakt van verschillende type tasters. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen recht- en hoektasters. Bij hoektasters zal het opgewerkte geluid onder een bepaalde hoek het materiaal worden ingestuurd, daar in tegen zal bij de rechte tasters het opgewekte geluid haaks ten opzichte van het oppervlak het materiaal worden ingestuurd. Beide groepen tasters kunnen met een gecombineerde zender en ontvanger of met afzonderlijke zender en ontvanger (SE of TR taster) worden uitgevoerd.

Het meest gangbare onderzoek zal doormiddel van het versturen van het geluid en het opvangen van de reflectie(puls-echo) worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om een object te doorstralen, zender en ontvanger zullen dan aan tegengelegen zijdes van het object (moeten) worden geplaatst. Per applicatie dient de beste tasterkeuze te worden gemaakt om een optimale onderzoek uit te kunnen voeren.

Indien de onderzoeker gedetailleerde kennis van het object heeft, het vervaardigingsproces kent en/of bekent is met de gebruikscondities zal dit een positief effect hebben op het ultrasoon onderzoek.

Toepassingsgebied/ Producten/ Sectoren

Ultrasoon onderzoek aan objecten van diverse materialen naar oppervlakte en inwendige defecten, (de-)laminaties, (vermoeiings-)scheuren, bepalen van (wand-)dikte en/of lasdefecten.

Het onderzoek heeft vele toepassingsmogelijkheden, maar in het bijzonder word het toegepast op de volgende producten:

 • Giet- en Smeedstukken van Aluminium, Staal en Messing;
 • Lasverbindingen van materialen met een homogene fijne structuur;
 • Plaatmateriaal van vliegtuigromp en industriële halffabricaten;
 • (Wand-)dikte bepaling in de petrochemie, scheepsbouw, vliegtuigbouw en/of levensmiddelenindustrie;
 • De-laminaties en deformaties in composietonderdelen voorkomend in de vliegtuigbouw, petrochemie, scheepsbouw, windmolens, water-/gasleidingen en auto-industrie;

Informatie verbergen

De opleiding:


De opleidingen worden verzorgd op verschillende niveaus/levels. De inhoud van deze opleidingen zal dan ook variëren. Om meer inzicht te krijgen in de opleiding en de bijbehorende kosten kunt u hieronder het gewenste niveau kiezen.

Niveau 1

Opleidingsinformatie Niveau 1


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek, zodat de cursist onder toezicht van een niveau 2 of 3 inspecteur/onderzoeker het werk kan uitvoeren.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een VMBO/LTS vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om werkinstructies te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 40/60 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basisprincipes en de voor- en nadelen van het ultrasoon onderzoek.
 • Het onder supervisie kunnen uitvoeren van ultrasoon onderzoek met behulp van verschillende technieken en rapporteren van de bevindingen.
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en/of gedetailleerde procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten (onderzoeksparameters en bevindingen).

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) | Het certificatieproces -systeem | Basisprincipe van ultrasoon onderzoek | Opwekken & Gedrag van ultrasoon geluid in materiaal | Onderzoekstechnieken en beeldinterpretatie | Kalibratietechnieken | Apparatuur en tasters tijdens het uitvoeren van het ultrasoon onderzoek | Interpretatie van verkregen aantekeningen op het object | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
12 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
10 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 1

Niveau 2

Opleidingsinformatie Niveau 2


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een gedetailleerd inzicht in het onderzoek, dit is ondersteunende informatie voor elke werkvoorbereider, QC/QA & kwaliteitsmanager.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen, specificaties & procedures te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 40/60 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor zijn toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basisprincipes en technische achtergrond van het ultrasoon onderzoek.
 • Het kunnen uitvoeren van ultrasoon onderzoek met behulp van verschillende technieken en interpreteren van onderzoeksresultaten.
 • Bepalen van de beste onderzoekstechniek voor het uitvoeren van het onderzoek.
 • Gedegen werkinstructie kunnen opstellen om een niveau 1 onderzoeker aan te kunnen sturen.
 • Lezen en interpreteren van procedures en/of specificaties (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Beoordelen of de gevonden indicaties voldoen aan de acceptatiecriteria.
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten.

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) | Het certificatieproces|systeem | Fysisch basisprincipe van ultrasoon onderzoek | Opwekken & Gedrag van ultrasoon geluid in materiaal | Onderzoekstechnieken en beeldinterpretatie | Kalibratietechnieken | Apparatuur en tasters tijdens het uitvoeren van het ultrasoon onderzoek | Interpretatie van verkregen onderzoeksresultaten | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
Volledige opleiding(UT2): 17 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.
Wanddiktemeten(UT2-WDCD): 11 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
11 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten(UT2) (incl. PED):
Opleidingskosten(UT2-WDCD) (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 2

Niveau 3

Opleidingsinformatie Niveau 3


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO specialist voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4/HBO vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Kennis van wiskunde en natuurkunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen en standaarden te kunnen interpreteren.
 • Het is een pré om reeds de BASIS-module positief te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een level/niveau 3 certificaat in een andere methode.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel (het schrijven van een technische procedure). De opleidingstijd zal 80/20 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met diepgaande fysische kennis van het ultrasoon onderzoek.
 • Onderscheid en mogelijkheden van de diverse onderzoekstechnieken (bijvoorbeeld: Puls-echo, tandem, immersie, enz.).
 • Basis kennis van Phased Array en ToFD.
 • Toepassingsmogelijkheden van bijzonder tasters, zoals SEL-, RTT-, LLT-tasters.
 • Bijzondere/Nieuwe toepassingen binnen het ultrasoon onderzoek.
 • Lezen en interpreteren van certificatie gerelateerde normen en/of procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Gedegen procedure kunnen opstellen om een niveau 2 onderzoeker aan te kunnen sturen.

Inhoud van de opleiding

Fysisch principe van ultrasoon onderzoek | Opwekken & Gedrag van ultrasoon geluid in materiaal(inclusief niet homogene materialen) | Gedrag van geluidsbundels op grensvlakken | Onderzoekstechnieken en beeldinterpretatie | Kalibratietechnieken | Apparatuur en tasters tijdens het uitvoeren van het ultrasoon onderzoek(inclusief specifieke en speciale toepassingen) | Toepassingsmogelijkheden & Nieuwste technieken (Total Focus Method) | Interpretatie van codes, normen en/of specificaties | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
10 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712. Het theoretisch examen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Deel D: Grondslagen, Algemene kennis niveau 3 van de methode
 • Deel E: Technieken & Specificaties
 • Deel F: Procedure Schrijven

Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten procudure schrijven:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.

Verbergen Niveau 3

Schrijf je nu in