Visueel Onderzoek

Visueel Onderzoek

Visueel onderzoek (VT) is een NDO methode waarbij de onderzoeker, met of zonder gebruik van hulpmiddelen/boroscoop, door naar het onderdeel te kijken een onderzoek uitvoert. Met visuele onderzoeken kunnen zichtbare afwijkingen worden gevonden, zoals defecten aan het oppervlak, maatvoering afwijkingen, inwendige afwijkingen(boroscoop) en/of corrosie.

Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden: vet, vuil en verf dienen te worden verwijderd.

Het visueel onderzoek kan op diverse afstanden ten opzichte van het object worden uitgevoerd. Indien we op een grotere afstand naar het object kijken spreken we van een algemene indruk(schouwing) en geeft een ander resultaat dan een detailonderzoek bij een afstand kleiner dan 60 cm.

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om inwendige onderzoeken uit te voeren met een boroscoop.

Voor de visuele beoordeling van constructies, componenten, onderdelen en lasverbindingen kan er gebruik worden gemaakt van diverse hulpmiddelen, zoals meetgereedschappen, loepen, laskalibers en/of aanvullende verlichting.

Indien de onderzoeker gedetailleerde kennis van het object heeft, het vervaardigingsproces kent en/of bekent is met de gebruikscondities zal dit een positief effect hebben op het Visueel onderzoek.

Oppervlakteonderzoek aan of in objecten van alle mogelijke materialen.

 

Bij het visueel onderzoeken van de objecten wordt voornamelijk gezocht naar de volgende afwijkingen:

  • Algemene corrosie en putcorrosie(pitting)
  • Motor inspectie
  • Geometrie en/of maatvoering van object

Toepassingsgebied:

Het onderzoek heeft een groot toepassingsgebied, maar wordt vaak toegepast op de volgende producten:

  • Halffabricaten, zoals staf- en plaatmateriaal, profielen en buizen;
  • Giet- of smeedstukken, zoals pomphuizen, tandwielen en bouten;
  • Leidingen en pijpen controleren op corrosie;

Hoog belaste vliegtuigonderdelen, zoals turbinebladen, door middel van boroscoop onderzoek;

De inspecteurs zijn opgeleid volgens de EN4179.

De inspecties kunnen plaatsvinden volgens alle geldende normen en voorschriften van de opdrachtgevers en ASTM-E-1444.

 

BEL ONS 0165 552461Bellen