Wervelstroom

Opleiding Wervelstroom

Algemene informatie:


Wervelstroom onderzoek (ET, LFEC, HFEC, EC) is een NDO methode die wordt gebruikt om defecten in metalen objecten te detecteren, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de opgewekte wervelstromen(elektromagnetisme). Hiermee kunnen zowel oppervlakte- als dieper gelegen defecten worden opgespoord.

Meer achtergrond informatie

Algemeen

Wervelstroom is een “schone” techniek omdat er geen gebruik wordt gemaakt van vloeistoffen. Toch voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden: lasspatten, vet en vuil dienen te worden verwijderd en de oppervlakteruwheid mag niet te groot zijn. Bij voorkeur wordt de coating-/verflaag verwijderd, met uitzondering van het bepalen van de dikte van deze niet elektrisch geleidbare lagen.

Bij wervelstroom wordt gebruik gemaakt van een taster met een spoel waar een wisselstroom op wordt gezet. Hierdoor ontstaat een wisselend magneetveld, welke bij contact met een geleidend materiaal, wervelstromen of Eddy Currents opwekt(induceert) in het materiaal dat wordt onderzocht.

Deze wervelstromen genereren een tegengesteld magneetveld, hierdoor zal een balans spoel en object ontstaan. Indien er een defect aanwezig is zal het pad van de wervelstromen worden verstoord, wat een balansverandering veroorzaakt.

De verandering zal op een beeldscherm wordt weergegeven, dit wordt een indicatie genoemd. De richting, snelheid, vorm en hoogte van het signaal, zal door de onderzoeker worden geïnterpreteerd. De beoordeling zal worden gedaan aan de hand van de vereiste norm en/of specificatie. De indicatie wordt conform de vereiste norm beoordeeld, met als resultaat; acceptabel of onacceptabel.

Bij het wervelstroom onderzoek kan er gebruik worden gemaakt van verschillende type tasters. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de frequentie, aantal spoelen en spoelconfiguratie. Per applicatie dient de beste tasterkeuze en apparaat instelling te worden gemaakt om een optimaal onderzoek uit te kunnen voeren.

De onderzoeker moet gedetailleerde kennis van het object hebben, de geometrie en samenstelling van het object is hierbij cruciaal om het onderzoek goed uit te kunnen voeren.

Toepassingsgebied/ Producten/ Sectoren

Oppervlakteonderzoek aan en (net) onder het oppervlakte naar defecten. Tevens kan het gebruikt worden voor geleidbaarheidsmetingen, diktemetingen en laagdiktemetingen.

Het onderzoek kan op alle elektrisch geleidende materialen worden toegepast, maar in het bijzonder word het toegepast op de volgende producten:

 • Conditie van pijpen in warmtewisselaars(‘Tubing’) vaststellen;
 • Meerlaagse constructies op defecten of onderbrekingen;
 • Diktemetingen aan metalen;
 • Geleidbaarheidsmetingen ten behoeven van warmtebehandelingen;
 • Detecteren interkristallijne corrosie;
 • Tijdens de in-service fase van industriële en vliegtuig constructies en onderdelen het detecteren van vermoeiingsscheuren, zonder de coating te verwijderen;
 • Leidingen, appendages en/of lassen van bijvoorbeeld alle staalsoorten, Aluminium en Titanium in de petrochemie en/of levensmiddelenindustrie;
 • Hoog belaste vliegtuigonderdelen, zoals fan- en/of turbinebladen, van Titanium;

Informatie verbergen

De opleiding:


De opleidingen worden verzorgd op verschillende niveaus/levels. De inhoud van deze opleidingen zal dan ook variëren. Om meer inzicht te krijgen in de opleiding en de bijbehorende kosten kunt u hieronder het gewenste niveau kiezen.

Niveau 1 (lasonderzoek)

Opleidingsinformatie Niveau 1 (LASONDERZOEK)


Deze opleiding is beperkt tot het onderzoek van lassen op niveau 1. Mocht u een  certificering wensen die de alle aspecten van het wervelstroom op niveau 1 omvat kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het wervelstroom lasonderzoek, zodat de cursist onder toezicht van een niveau 2 of 3 inspecteur/onderzoeker het werk kan uitvoeren.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een VMBO/MBO-3 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek en elektrotechniek.
 • Technisch Engels, om werkinsturcties te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 40/60 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basisprincipes en de voor- en nadelen van het wervelstroom lasonderzoek.
 • Het onder supervisie kunnen uitvoeren van wervelstroom lasonderzoek met behulp van verschillende technieken en rapporteren van de bevindingen.
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en/of gedetailleerde procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten (onderzoeksparameters en bevindingen).

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) toegespitst op lassen | Het certificatieproces en -systeem | Basisprincipe van wervelstroom onderzoek | Elektriciteitsleer | Factoren die van invloed zijn op wervelstromen lasonderzoek | Processtappen tijdens het uitvoeren van wervelstroom lasonderzoek en interpretatie van de verkregen beelden | Apparatuur en tasters tijdens het uitvoeren van het wervelstroom lasonderzoek | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
5 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
5 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 1 (lasonderzoek)

Niveau 2

Opleidingsinformatie Niveau 2


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een gedetailleerd inzicht in het onderzoek, dit is ondersteunende informatie voor elke werkvoorbereider, QC/QA & kwaliteitsmanager.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek en elektrotechniek.
 • Technisch Engels, om normen, specificaties & procedures te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 40/60 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor zijn toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basisprincipes en technische achtergrond van het wervelstroom onderzoek.
 • Het kunnen uitvoeren van wervelstroom onderzoek met behulp van verschillende technieken en interpreteren van onderzoeksresultaten.
 • Gedegen werkinstructie kunnen opstellen om een niveau 1 onderzoeker aan te kunnen sturen.
 • Lezen en interpreteren van procedures en/of specificaties (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Beoordelen of de gevonden indicaties voldoen aan de acceptatiecriteria.
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten.

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) | Het certificatieproces en -systeem | Fysisch basisprincipe van wervelstroom onderzoek | Elektriciteitsleer | Factoren die van invloed zijn op wervelstromen | Onderzoeksmethoden en beeldanalyse | Apparatuur en tasters tijdens het uitvoeren van het wervelstroom onderzoek | Interpretatie van verkregen onderzoeksresultaten | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
13 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.
LET OP: 3 additionele dagen voor “Tubing” of  “ACFM”

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
13 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (zonder “Tubing”) (incl. PED):
Opleidingskosten (incl. “Tubing” of ACFM
 en
 PED):
Opledingskosten aanvullende module
“Tubing” of ACFM:
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Prijs op aanvraag*

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 2

Niveau 3

Opleidingsinformatie Niveau 3


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO specialist voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4/HBO vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Kennis van wiskunde en natuurkunde.
 • Interesse in de techniek en elektrotechniek.
 • Technisch Engels, om normen en standaarden te kunnen interpreteren.
 • Het is een pré om reeds de BASIS-module positief te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een level/niveau 3 certificaat in een andere methode.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel (het schrijven van een technische procedure). De opleidingstijd zal 80/20 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met diepgaande fysische kennis (Elektriciteit en Magnetisme) van het wervelstroom onderzoek.
 • Het kunnen uitleggen van het ontstaan van wervelstromen en de variabelen/factoren die invloed hierop hebben.
 • Onderscheid en mogelijkheden van de diverse tasters, apparatuur en bijhorende onderzoekstechnieken binnen het wervelstroom.
 • Bijzondere/Nieuwe toepassingen binnen het wervelstroom onderzoek.
 • Lezen en interpreteren van certificatie gerelateerde normen en/of procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Gedegen procedure kunnen opstellen om een niveau 2 onderzoeker aan te kunnen sturen.

Inhoud van de opleiding

Fysisch principe van wervelstroom onderzoek, met name Elektriciteit en Magnetisme | Opwekken van wervelstromen | Factoren die van invloed zijn op de wervelstromen | Tasters & tasterontwerpen en bijhorende apparatuur | Diepgaande faseanalyse en evaluatie van de resultaten | Toepassingsmogelijkheden & Nieuwste elektro magnetisch technieken | Interpretatie van codes, normen en/of specificaties | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
7 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712. Het theoretisch examen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Deel D: Grondslagen, Algemene kennis niveau 3 van de methode
 • Deel E: Technieken & Specificaties
 • Deel F: Procedure Schrijven

Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten procedure schrijven:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.

Verbergen Niveau 3

Schrijf je nu in