Radiografisch

Opleiding Radiografisch

Algemene informatie:


Radiografische onderzoek (RT of X-ray) is een NDO methode waarbij men een object door middel van straling doorstraald. Hiermee kunnen defecten in het object mee worden opgespoord/aangetoond. Uitgevoerd met een röntgenbuis of radiografische bron staat radiografisch onderzoek bekend als een onderzoeksmethode waarmee een betrouwbaar defecten kunnen worden gedetecteerd.

Meer achtergrond informatie

Algemeen

Binnen de radiografie wordt er onderscheid gemaakt tussen het maken van de opname/belichten van de röntgenfilm en het interpreteren van de röntgenfilm.

Radiografische onderzoek:

Voor aanvang van het radiografisch onderzoek dient de oppervlakte conditie van het object uniform van geometrie te zijn (groeven en scherpe overgangen kunnen de interpretatie beïnvloeden). Er worden geen hoge eisen gesteld aan de oppervlakte conditie om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren.

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren wordt er gebruik gemaakt van ioniserende straling. Deze straling heeft de eigenschap dat het ionen kan veroorzaken in het medium waar het doorheen gaat. Dit kan worden opgewekt in een elektrisch apparaat, zoals een röntgenbuis. Of het kan worden verkregen door een verval van een radioactieve bron van een instabiele toestand naar een stabiele. In beide gevallen worden enkel de massaloze energiepakketten/fotonen gebruikt voor het onderzoek.

De straling zal worden gebruikt om het object te doorstralen. Door ionisaties binnen het object zal de straling gedeeltelijk worden geabsorbeerd. Afhankelijk van de samenstelling van het object zal iedere doorsnede een andere absorptie geven. Deze absorptieverschillen zullen doormiddel van een röntgenfilm worden vastgelegd. Hoe meer straling er op een röntgenfilm valt hoe donkerder deze wordt. Dit is vergelijkbaar met de belichtingstijd van een “normale” foto.

Om de röntgenfilm te kunnen beoordelen zal deze eerst moeten worden ontwikkeld door middel van een hand of automatisch proces. Door de inwerking van de straling is de moleculaire samenstelling binnen de lichtgevoelige laag van de röntgenfilm verandert. Tijdens het ontwikkelproces zal dit worden omgezet in een zichtbaar zwart-wit beeld.

Radiografische filminterpretatie/filmlezen:

De kwaliteit van de röntgenfilm zal moeten worden vast gesteld door middel van de gebruikte beeldkwaliteitsindicator. Het beoordelen/interpreteren van de gemaakte opname is complex, omdat van een 3D-object een geprojecteerd 2D-beeld ontstaat. Dit verkregen beeld zal enkel uit zwart-wit en grijstinten bestaan. Eventuele onvolkomenheden in het object zullen een afwijkende grijstint (meestal donkerder) ten opzichten van de rest van het object, dit noemen we een indicatie.

De gevonden indicaties wordt door de onderzoeker beoordeeld aan de hand van de vereiste norm en/of specificatie. De indicatie wordt conform de vereiste norm beoordeeld, met als resultaat; acceptabel of onacceptabel.

Toepassingsgebied/ Producten/ Sectoren

Volumeonderzoek aan materialen waarbij zowel oppervlakte- als inwendige defecten zoals scheuren, bindingsfouten, onvoldoende doorlassingen gas en slak (insluitsels) kunnen worden aangetoond.

Het onderzoek kan op alle materialen worden toegepast, zolang deze maar niet worden aangetast door de straling die er op wordt toegepast, maar in het bijzonder op de volgende producten:

 • Stompe lasverbindingen van plaat-plaat of pijp-pijp;
 • Gietdelen van complexere geometrie;
 • Inspectie aan sandwich/honingraat constructies in de lucht & ruimtevaart;
 • Inspectie aan composieten in de lucht & ruimtevaart;
 • Corrosiedetectie of wanddikte bepaling aan leidingen, appendages en/of lassen in de petrochemie, on-/offshore en/of levensmiddelenindustrie;

Informatie verbergen

De opleiding:


De opleidingen worden verzorgd op verschillende niveaus/levels. De inhoud van deze opleidingen zal dan ook variëren. Om meer inzicht te krijgen in de opleiding en de bijbehorende kosten kunt u hieronder het gewenste niveau kiezen.

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 2

Opleidingsinformatie Niveau 2


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een gedetailleerd inzicht in het onderzoek, dit is ondersteunende informatie voor elke werkvoorbereider, QC/QA & kwaliteitsmanager.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-3 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen, specificaties & procedures te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 50/50 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basisprincipes en technische achtergrond van het radiografisch onderzoek met extra aandacht aan maken van een opstelling en het bepalen van de opnameparameters.
 • Het kunnen uitvoeren van radiografisch onderzoek met behulp van verschillende technieken en apparatuur (röntgenbuis & radioactieve bronnen).
 • Gedegen werkinstructie kunnen opstellen om een niveau 1 onderzoeker aan te kunnen sturen.
 • Lezen en interpreteren van procedures en/of specificaties (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Het eenduidig opstellen van onderzoeksrapporten.

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) | Het certificatieproces en -systeem | Fysisch basisprincipe van radiografisch onderzoek | Keuze van stralingsbron | Opwekken van röntgenstralen | Ontstaan van gammastraling | Interactie tussen straling en object | Meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen | Het ontwikkelen van de opnames/röntgenfilms | Beeldkwaliteit | Toepassingsmogelijkheden | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
12 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
12 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud).

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 2

Niveau 3

Opleidingsinformatie Niveau 3


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO specialist voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4/HBO vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Kennis van wiskunde en natuurkunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen en standaarden te kunnen interpreteren.
 • Het is een pré om reeds de BASIS-module positief te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een level/niveau 3 certificaat in een andere methode.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel (het schrijven van een technische procedure). De opleidingstijd zal 80/20 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met diepgaande fysische kennis van het radiografische onderzoek.
 • Onderscheid en mogelijkheden van film, CR en DR technieken.
 • Bijzondere/Nieuwe toepassingen binnen het radiografische onderzoek.
 • Lezen en interpreteren van certificatie gerelateerde normen en/of procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Gedegen procedure kunnen opstellen om een niveau 2 onderzoeker aan te kunnen sturen.

Inhoud van de opleiding

Fysisch principe van radiografisch onderzoek | Opwekken van röntgenstralen | Ontstaan van gammastraling | Interactie tussen straling en object | Invloeden op absorptiecoëfficiënt | Meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen | Het ontwikkelen van de opnames/röntgenfilms | Beeldkwaliteit | Toepassingsmogelijkheden & Nieuwste technieken (CR & DR) | Interpretatie van codes, normen en/of specificaties | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
9 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712. Het theoretisch examen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Deel D: Grondslagen, Algemene kennis niveau 3 van de methode
 • Deel E: Technieken & Specificaties
 • Deel F: Procedure Schrijven

Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten procedure schrijven:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.

Verbergen Niveau 3

Schrijf je nu in