Opleidingen

Opleidingen

17 juni 2020 / up-date Corona-virus (COVID-19):

Met ingang van 01 juni j.l. zijn er versoepelende maatregelen van kracht voor wat betreft sporten maar ook onderwijs.
Voor TiaT europe ndo opleidingen betekent dat dat voor onze klassen inmiddels een maximum van 6 deelnemers geldt zodat de onderlinge afstand van 1,5 meter voor iedereen gegarandeerd kan worden. Daarnaast handhaven wij nog steeds de inmiddels gebruikelijke hygiënische richtlijnen.

In geval van twijfel of voor meer informatie kunt u , tijdens kantoor uren, contact met ons opnemen via telefoon 0165-552461 of mail opleidingen@tiat.nl .

TiaT europe B.V. levert een compleet professioneel pakket voor opleidingen op het gebied van Niet-Destructief Onderzoek.
De opleidingen worden afgestemd op de behoefte van de klant en kunnen indien gewenst op locatie bij de klant worden gegeven. De opleidingen tot level 1 of level 2 inspecteur/onderzoeker worden afgerond met een examen volgens de eisen zoals omschreven door de ASNT SNT-TC-1A, EN-4179, NAS-410 en/of ISO 9712.
Onze level 3 opleidingen worden afgerond met een examen conform ISO 9712.

Naast de kwalificatie-opleidingen verzorgen wij ook seminars voor technische specialisten, mensen werkzaam in de kwaliteitszorg en managers betrokken bij het vakgebied niet destructief onderzoek.

Alle beschikbare opleidingen

Gebruik de filters om je opleiding te vinden