Opleidingen

Opleidingen

10 maart 2021 / up-date Corona-virus (COVID-19):

Inmiddels zit Nederland sinds december in lock-down. Met een kleine versoepeling loopt de beperkte lock down en avond klok nog door tot eind maart 2021.
Als onderwijsinstelling in het praktijk onderwijs gaan wij door met onze
ndo opleidingen in kleine groepen. Om een ieders veiligheid te kunnen garanderen hanteren wij , naast de bekende regels, strikte hygiënische richtlijnen en is het belangrijk dat alle bezoekers zich daar aan houden.

In geval van twijfel of voor meer informatie kunt u , tijdens kantoor uren, contact met ons opnemen via telefoon 0165-552461 of mail opleidingen@tiat.nl .

TiaT europe B.V. levert een compleet professioneel pakket voor opleidingen op het gebied van Niet-Destructief Onderzoek.
De opleidingen worden afgestemd op de behoefte van de klant en kunnen indien gewenst op locatie bij de klant worden gegeven. De opleidingen tot level 1 of level 2 inspecteur/onderzoeker worden afgerond met een examen volgens de eisen zoals omschreven door de ASNT SNT-TC-1A, EN-4179, NAS-410 en/of ISO 9712.
Onze level 3 opleidingen worden afgerond met een examen conform ISO 9712.

Naast de kwalificatie-opleidingen verzorgen wij ook seminars voor technische specialisten, mensen werkzaam in de kwaliteitszorg en managers betrokken bij het vakgebied niet destructief onderzoek.

Alle beschikbare opleidingen

Gebruik de filters om je opleiding te vinden