Phased Array

Opleiding Phased Array

Algemene informatie:


Ultrasoon Phased Array (PA) onderzoek is een geavanceerde NDO methode waarbij ultrasone geluidsgolven een materiaal worden ingezonden. Deze golven zullen reflecteren op eventuele defecten en/of de geometrie van het object. Door de gereflecteerde golven op te vangen kunnen (las-)defecten worden opgespoord.

Meer achtergrond informatie

Algemeen

Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden: coating, lasspatten, vet en vuil dienen te worden verwijderd.

Door middel van een geluidopwekker(taster) worden ultrasone geluidsgolven geïntroduceerd in het object. Deze geluidsgolven zullen ter plaatsen van een defect of geometrie worden gereflecteerd. De gereflecteerd geluidsgolven worden door de taster gedetecteerd. Het ontvangen geluid wordt daarna in de taster omgezet in een elektrische signaal, welk op een beeldscherm wordt weergegeven. De positie, vorm en hoogte van de indicatie op het beeldscherm zal door de onderzoeker worden geïnterpreteerd. De beoordeling zal worden gedaan aan de hand van een voorgeschreven norm en/of specificatie.

Kenmerkend voor het Phased Array onderzoek is het gebruik van speciale tasters die uit meerdere elementen bestaan in combinatie met software met geavanceerde instel- en weergavemogelijkheden. Met Phased Array is het onder andere mogelijk om met de in de apparatuur aanwezige elektronica de richting van de ultrasone geluidsbundel te veranderen. Hierdoor kan er bij Phased Array onderzoek gelijktijdig met meerdere hoeken onderzocht worden.

Het meest gangbare onderzoek zal door middel van het zenden van het geluid en het opvangen van de reflectie met dezelfde taster (puls-echo) worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om een object te doorstralen waarbij zender en ontvanger gescheiden zijn. Per applicatie dient de beste keuze aan instellingen te worden gemaakt om een optimale onderzoek uit te kunnen voeren. Voor een goede beoordeling van de gevonden indicaties is gedetailleerde kennis van het object (geometrie), het vervaardigingsproces en/of de gebruikscondities essentieel.

Toepassingsgebied/ Producten/ Sectoren

Ultrasoon Phased Array onderzoek aan objecten van diverse materialen naar oppervlakte en inwendige defecten, (de-)laminaties, (vermoeiings-)scheuren, bepalen van (wand-)dikte en/of lasdefecten.

Het onderzoek heeft vele toepassingsmogelijkheden, maar in het bijzonder wordt het toegepast op de volgende producten:

 • Giet- en Smeedstukken van Aluminium, Staal en Messing;
 • Lasverbindingen van materialen met een homogene fijne structuur;
 • Plaatmateriaal van vliegtuigromp en industriële halffabricaten;
 • (Wand-)dikte bepaling in de petrochemie, scheepsbouw, vliegtuigbouw en/of levensmiddelenindustrie;
 • De-laminaties en deformaties in composietonderdelen voorkomend in de vliegtuigbouw, petrochemie, scheepsbouw, windmolens, water-/gasleidingen en auto-industrie;

Informatie verbergen

De opleiding:


De opleidingen worden verzorgd op verschillende niveaus/levels. De inhoud van deze opleidingen zal dan ook variëren. Om meer inzicht te krijgen in de opleiding en de bijbehorende kosten kunt u hieronder het gewenste niveau kiezen.

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 2

Opleidingsinformatie Niveau 2


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een gedetailleerd inzicht in het onderzoek, dit is ondersteunende informatie voor elke werkvoorbereider, QC/QA & kwaliteitsmanager.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen, specificaties & procedures te kunnen lezen.

Om in aanmerking te komen voor certificatie is het noodzakelijk een geldig ISO9712 UT2 of UT3 certificaat in het bezit te hebben.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 40/60 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor zijn toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de principes en technische achtergrond van het Phased Array onderzoek.
 • Het kunnen uitvoeren van Phased Array onderzoek met behulp van verschillende technieken en interpreteren van onderzoeksresultaten.
 • Bepalen van de beste onderzoekstechniek voor het uitvoeren van het onderzoek.
 • Gedegen werkinstructie kunnen opstellen om een niveau 1 onderzoeker aan te kunnen sturen.
 • Lezen en interpreteren van procedures en/of specificaties (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Beoordelen of de gevonden indicaties voldoen aan de acceptatiecriteria.
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten.

Inhoud van de opleiding

Historie Phased Array onderzoek | Basiskennis ultrasoon onderzoek | Fouten in materialen (Defectologie) | Opwekken & gedrag van ultrasoon geluid met Phased Array | Onderzoekstechnieken en beeldinterpretatie | Opzetten Phased Array onderzoek | Kalibratietechnieken | Apparatuur en tasters | Interpretatie van verkregen onderzoeksresultaten | Praktische toepassingen | Normen en standaarden | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
Volledige opleiding(PA2): 12 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
12 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten:

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten(PA2) (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
• Verleningskosten (ISO 9712):
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht. 

Verbergen Niveau 2

Niveau 3

Opleidingsinformatie Niveau 3


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO specialist voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4/HBO vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Kennis van wiskunde en natuurkunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen en standaarden te kunnen interpreteren.
 • Het is een pré om reeds de BASIS-module positief te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een level/niveau 3 certificaat in een andere methode.

Om in aanmerking te komen voor certificatie is het noodzakelijk een geldig ISO9712 UT3 certificaat in het bezit te hebben.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel (het schrijven van een technische procedure). De opleidingstijd zal 80/20 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met diepgaande fysische kennis van het ultrasoon onderzoek toegespitst op het Phased Array onderzoek.
 • Onderscheid en mogelijkheden van de diverse onderzoekstechnieken (bijvoorbeeld: Pitch-Catch, Corrosie onderzoek, immersie, enz.).
 • Specifieke toepassingsmogelijkheden van Phased Array (inclusief Full Matrix Capture (FMC) / Total Focusing Method (TFM)).
 • Toepassingsmogelijkheden van bijzonder tasters, zoals D2-matix en Dual Array tasters.
 • Bijzondere/Nieuwe toepassingen binnen het Phased Array onderzoek.
 • Lezen en interpreteren van certificatie gerelateerde normen en/of procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Gedegen procedure kunnen opstellen om een niveau 2 onderzoeker aan te kunnen sturen.

Inhoud van de opleiding

Historie Phased Array onderzoek | Opwekken & gedrag van ultrasoon geluid en geluidsbundel Phased Array | Onderzoekstechnieken en beeldinterpretatie | Opzetten Phased Array onderzoek (inclusief manueel maken van scanplans) | Kalibratietechnieken | Apparatuur en tasters(inclusief specifieke en speciale toepassingen) | Toepassingsmogelijkheden & Nieuwste technieken | Interpretatie van codes, normen en/of specificaties | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
4 dagen inclusief examen(op basis van het bezit van PA2 & UT3), certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712. Het theoretisch examen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Deel D: Vrijgesteld door UT3 certificaat
 • Deel E: Technieken & Specificaties
 • Deel F: Procedure Schrijven

Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten:

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten procedure schrijven:
• Verleningskosten (ISO 9712):
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.

Verbergen Niveau 3

Schrijf je nu in