Thermografisch Onderzoek

Thermografisch Onderzoek

Thermografische onderzoek (IR) is een methode waarbij het infraroodstralingsbeeld wordt geregistreerd om een indruk te krijgen van de temperatuur van het object. Deze onderzoeksmethode is sterk in ontwikkeling en wordt dan ook in steeds meer situaties ingezet, hierbij kan worden gedacht aan de volgende toepassingen:

 

  • Luchtvaart water insluitingen;
  • Delaminaties composieten;
  • Electrische systemen;

 

Bijna elk object (bijvoorbeeld: gebouwen, voertuigen, installaties, meet-/regelkasten, enz.) zenden infraroodstraling uit dat kan worden geregistreerd met een infrarood camera. De temperatuur kan vanuit deze registratie worden bepaald en meetbaar worden gemaakt. Hierbij is de nauwkeurigheid van de meting een belangrijke factor, dit wordt de emissiefactor (‘e’) genoemd. De emissiefactor wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de werkelijke temperatuur en de temperatuur, zoals gemeten door de infrarood detector in de infrarood camera.

Thermografie heeft als voordeel dat het via een contactloze meting en registratie van het infraroodstralingsbeeld een temperatuurmeting kan worden uitgevoerd. Dit wordt als inspectiemiddel vaak toegepast in de bouw, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties toegepast. Door het gebruik van een camera is het mogelijk om in een relatief korte periode een onderzoek van een groot object uit te voeren.

 

Het thermografische onderzoek heeft zich inmiddels bewezen als een ideale onderzoeksmethode om een kostenbesparing te realiseren voor temperatuur-technische problemen.

 

De inspecteurs zijn opgeleid volgens de SNT-TC-1A.

De inspecties kunnen plaatsvinden volgens alle geldende normen en voorschriften van de opdrachtgevers .

 

BEL ONS 0165 552461Bellen