Magnetisch

Opleiding Magnetisch

Algemene informatie:


Magnetisch onderzoek (MT of MPI) is een NDO methode waarbij men in magnetiseerbare materialen een magnetisch veld aanbrengt. Hiermee kunnen defecten aan en/of net onder het oppervlak worden opgespoord. Uitgevoerd op een magneetbank onder UV licht staat magnetisch onderzoek bekend als een onderzoeksmethode waarmee snel en betrouwbaar zeer kleine defecten (hoge gevoeligheid) kunnen worden vastgesteld.

Meer achtergrond informatie

Algemeen

Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoongemaakt te worden: coating, vet en vuil dienen te worden verwijderd, eventueel kan een speciale verf worden aangebracht om de defecten beter zichtbaar te maken.

Er zal een magneetveld worden aangebracht, waardoor er een lekveld zal ontstaan ter plaatse van een defect. Op het oppervlak worden vervolgens ijzerdeeltjes in natte of droge vorm aangebracht. Deze ijzerdeeltjes zullen door het lekveld worden aangetrokken. Het kleurverschil tussen de aangetrokken ijzerdeeltjes en de achtergrond zal het defect aftekenen op het oppervlak, dit noemen we een indicatie. Deze indicatie wordt door de onderzoeker beoordeeld aan de hand van de vereiste norm en/of specificatie. De oppervlakte indicatie wordt conform de vereiste norm beoordeeld, met als resultaat; acceptabel of onacceptabel.

De meeste magnetische onderzoeken worden uitgevoerd bij daglicht met behulp van zwarte inkt; vaak in combinatie met een elektro juk (Yoke). Indien kleinere defecten zichtbaar moeten worden gemaakt (hogere gevoeligheid) kan het onderzoek onder UV licht uitgevoerd worden. Voor een grotere hoeveelheid gelijkvormige producten (zoals assen, tandwielen en bouten) wordt het UV onderzoek vaak gecombineerd met een magneetbank. Per applicatie dient de beste keuze, in de magnetiseer wijze, gemaakt te worden om een optimaal onderzoek uit te kunnen voeren.

Toepassingsgebied/ Producten/ Sectoren

Oppervlakteonderzoek aan Ferro materialen naar oppervlaktedefecten zoals (vermoeiings-)scheuren en/of defecten die zich net onder het oppervlakte bevinden zoals gas en slak (insluitsels).

Het onderzoek kan enkel op Ferro magnetische (sterk magnetiseerbare) materialen worden toegepast, maar in het bijzonder op de volgende producten:

 • Stalen gietdelen van complexere geometrie;
 • Rijwielen, assen en rails in het Spoorwegonderhoud;
 • Leidingen, appendages en/of lassen van Ferritische staalsoorten in de petrochemie, on-/offshore en/of levensmiddelenindustrie;
 • Hoog belaste turbineonderdelen, zoals in vliegtuigmotoren en energiecentrales;

Informatie verbergen

De opleiding:


De opleidingen worden verzorgd op verschillende niveaus/levels. De inhoud van deze opleidingen zal dan ook variëren. Om meer inzicht te krijgen in de opleiding en de bijbehorende kosten kunt u hieronder het gewenste niveau kiezen.

Niveau 1

Opleidingsinformatie Niveau 1


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek, zodat de cursist onder toezicht van een niveau 2 of 3 inspecteur/onderzoeker het werk kan uitvoeren.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een VMBO/LTS vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om werkinsturcties te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 40/60 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basisprincipes en de voor- en nadelen van het magnetisch onderzoek.
 • Het onder supervisie kunnen uitvoeren van magnetisch onderzoek met behulp van verschillende technieken en rapporteren van de bevindingen.
 • Lezen en interpreteren van werkinstructies en/of gedetailleerde procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten (onderzoeksparameters en bevindingen).

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) | Het certificatieproces en -systeem | Fysisch basisprincipe van magnetisch onderzoek | Kennis van magnetisatie richting en stroomsterkte | Factoren die van invloed zijn op het magnetisch onderzoek | Magnetisatie methoden en processtappen tijdens het uitvoeren van het magnetisch onderzoek | Interpretatie van verkregen aantekeningen op het object | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
5 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
5 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten:

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Verleningskosten praktijk (ISO 9712):
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 1

Niveau 2

Opleidingsinformatie Niveau 2


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een gedetailleerd inzicht in het onderzoek, dit is ondersteunende informatie voor elke werkvoorbereider, QC/QA & kwaliteitsmanager.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een VMBO/MBO-3 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen, specificaties & procedures te kunnen lezen.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 50/50 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de basisprincipes en technische achtergrond van het magnetisch onderzoek.
 • Het kunnen uitvoeren van magnetisch onderzoek met behulp van verschillende technieken en interpreteren van onderzoeksresultaten.
 • Gedegen werkinstructie kunnen opstellen om een niveau 1 onderzoeker aan te kunnen sturen.
 • Lezen en interpreteren van procedures en/of specificaties (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Beoordelen of de gevonden indicaties voldoen aan de acceptatiecriteria.
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten.

Inhoud van de opleiding

Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) | Het certificatieproces en -systeem | Fysisch basisprincipe van magnetisch onderzoek | Keuze van magnetisatie richting en stroomberekeningen | Factoren die van invloed zijn op het magnetisch onderzoek | Magnetisatie methoden en processtappen tijdens het uitvoeren van het magnetisch onderzoek | Interpretatie van verkregen onderzoeksresultaten | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
Volledige opleiding(MT2): 7 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.
Magnetisch yoke only(MT2-Yoke): 7 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
7 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten:

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten(MT2) (incl. PED):
Opleidingskosten(MT2-Yoke):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
• Verleningskosten (ISO 9712):
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 2

Niveau 3

Opleidingsinformatie Niveau 3


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO specialist voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4/HBO vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Kennis van wiskunde en natuurkunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen en standaarden te kunnen interpreteren.
 • Het is een pré om reeds de BASIS-module positief te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een level/niveau 3 certificaat in een andere methode.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel (het schrijven van een technische procedure). De opleidingstijd zal 80/20 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met diepgaande fysische kennis van het magnetisch onderzoek.
 • Onderscheid en mogelijkheden van diverse testmiddelen.
 • Bijzondere/Nieuwe toepassingen binnen het magnetisch onderzoek.
 • Lezen en interpreteren van certificatie gerelateerde normen en/of procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Gedegen procedure kunnen opstellen om een niveau 2 onderzoeker aan te kunnen sturen.

Inhoud van de opleiding

Fysisch principe van magnetisch onderzoek | Mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot de magnetisatie richting/keuze en stroomsterkteberekening | Factoren die van invloed zijn op het magnetisch onderzoek | Apparatuur en testmiddelen  | Toepassingsmogelijkheden & Nieuwste technieken | Interpretatie van codes, normen en/of specificaties | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
6 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712. Het theoretisch examen bestaat uit 3 onderdelen:

 • Deel D: Grondslagen, Algemene kennis niveau 3 van de methode
 • Deel E: Technieken & Specificaties
 • Deel F: Procedure Schrijven

Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten:

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten procedure schrijven:
 Verleningskosten (ISO 9712):
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.

Verbergen Niveau 3

Schrijf je nu in