Ultrasoon Onderzoek

Ultrasoon Onderzoek

Ultrasoon onderzoek (UT) is een NDO methode waarbij geluidsgolven in een materiaal worden gestuurd. Deze zullen reflecteren op eventuele defecten en/of de geometrie van het object. Door de gereflecteerde golven op te vangen kunnen de defecten worden opgespoord.

Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden. Bij het bepalen van de rest wanddikte kan in de meeste gevallen de coating aanwezig blijven.

Er zal door middel van een geluidopwekker(taster) geluidsgolven, die niet hoorbaar zijn, worden geïntroduceerd in het object. Deze geluidsgolven zullen ter plaatsen van een defect of geometrie worden gereflecteerd. Als de geluidsgolven bij de taster terugkomen zullen ze worden gedetecteerd, dit noemen we een reflector.

 

Het ontvangen geluid zal in de taster worden omgezet in een elektrische signaal. Welk op een beeldscherm wordt weergegeven. De positie, vorm en hoogte van het signaal, op het beeldscherm, zal door de onderzoeker worden geïnterpreteerd. De beoordeling zal worden gedaan aan de hand van de vereiste norm en/of specificatie. De reflector wordt conform de vereiste norm beoordeeld, met als resultaat; acceptabel of onacceptabel(bij het wanddiktemeten zal de wanddikte worden gerapporteerd).

Bij het ultrasoon onderzoek kan er gebruik worden gemaakt van verschillende type tasters. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen recht- en hoektasters. Bij hoektasters zal het opgewerkte geluid onder een bepaalde hoek het materiaal worden ingestuurd, daar in tegen zal bij de rechte tasters het opgewekte geluid haaks ten opzichte van het oppervlak het materiaal worden ingestuurd. Beide groepen tasters kunnen met een gecombineerde zender en ontvanger of met afzonderlijke zender en ontvanger (SE of TR taster) worden uitgevoerd.

Het meest gangbare onderzoek zal doormiddel van het versturen van het geluid en het opvangen van de reflectie(puls-echo) worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om een object te doorstralen, zender en ontvanger zullen dan aan tegengelegen zijdes van het object (moeten) worden geplaatst. Per applicatie dient de beste tasterkeuze te worden gemaakt om een optimale onderzoek uit te kunnen voeren.

 

Indien de onderzoeker gedetailleerde kennis van het object heeft, het vervaardigingsproces kent en/of bekent is met de gebruikscondities zal dit een positief effect hebben op het ultrasoon onderzoek.

Ultrasoon onderzoek aan objecten van diverse materialen naar oppervlakte en inwendige defecten, delaminaties, (vermoeiings-)scheuren, bepalen van wanddikte en defecten.

Het onderzoek heeft vele toepassingsmogelijkheden, maar in het bijzonder word het toegepast op de volgende producten:

 

  • Giet- en Smeedstukken van Aluminium, Staal en Messing;
  • Lasverbindingen van materialen met een homogene fijne structuur;
  • Plaatmateriaal van vliegtuigromp en halffabricaten;
  • Wanddikte bepaling in de luchtvaart;
  • Delaminaties en deformaties in composietonderdelen voorkomend in de vliegtuigbouw;

De inspecteurs zijn opgeleid volgens de EN4179.

De inspecties kunnen plaatsvinden volgens alle geldende normen en voorschriften van de opdrachtgevers en ASTM-E-1444.

 

BEL ONS 0165 552461Bellen