Engineering

Engineering

Wat kunt u verwachten van een NDT LIII engineering?

Elk bedrijf dat Niet-Destructief onderzoek uitvoert, voert NDT uit in navolging van diverse kwaliteitsbewakende en normerende documenten, hierbij is het een van de taken van een NDT LIII engineer om de inspectiekwaliteit te waarborgen. Deze waarborging lukt het beste als de NDT LIII engineer betrokken is bij het van de grond af aan opbouwen van de kwaliteit en normerende structuur die het NDT proces onderbouwd. Dit geldt zowel voor het gehele NDT opleidings- en certificeringstraject als ook voor de in gebruik zijnde inspectieprocedures en  de controles middels product- en procesaudits.

Hoe kan een TiaT NDT LIII engineer helpen bij het behalen van een Nadcap accreditatie?

Nadcap is een klant gerelateerde accreditatie veelal gebruikt in luchtvaartindustrie voor speciale processen als heat treatment, chemical processing en NDT.
Bijvoorbeeld als een NDT bedrijf producten wil leveren aan bedrijven zoals Airbus, Boeing, Honeywell en Lockheed Martin (om er slechts een paar te noemen) dan vereisen deze bedrijven dat het leverende bedrijf een Nadcap accreditatie heeft. Er is op dit moment een organisatie (PRI) die deze Nadcap audits uitvoert waarbij de hierboven genoemde processen nog strenger geauditeerd worden middels uitgebreide, vooraf gepubliceerde, vragenlijsten. Via deze vragenlijsten moet het leverende bedrijf bewijzen dat er procedures zijn, dat de procedures kloppen (voldoen aan klanteisen en internationale normen (bijv EN4179 of ASTM1417) en dat de procedures gevolgd worden (zogenaamde compliance gedeelte) en dat er procedurele vangnetten zijn voor als er iets misgaat (Failure procedures).  NDT LIII engineering speelt een belangrijke rol binnen de bedrijven die een Nadcap accreditatie hebben verkregen en diverse bedrijven huren hiervoor de NDT LIII bekwaamheid in bij TiaT europe B.V..