Thermografisch

Opleiding Thermografisch

Algemene informatie:


Thermografische onderzoek (IR) is een methode waarbij het infraroodstralingsbeeld wordt geregistreerd om een indruk te krijgen van de temperatuur van het object. Deze onderzoeksmethode is sterk in ontwikkeling en wordt dan ook in steeds meer situaties ingezet, hierbij kan worden gedacht aan de volgende sectoren: 

  • On- en offshore (petrochemische-)installatie;
  • Voedingsindustrie;
  • Defensie;
  • Milieu-, Veiligheid- en Adviesbureaus;
  • Brandweer;

Bijna elk object (bijvoorbeeld: gebouwen, voertuigen, installaties, meet-/regelkasten, enz.) zenden infraroodstraling uit dat kan worden geregistreerd met een infrarood camera. De temperatuur kan vanuit deze registratie worden bepaald en meetbaar worden gemaakt. Hierbij is de nauwkeurigheid van de meting een belangrijke factor, dit wordt de emissiefactor (‘e’) genoemd. De emissiefactor wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de werkelijke temperatuur en de temperatuur, zoals gemeten door de infrarood detector in de infrarood camera.

Thermografie heeft als voordeel dat het via een contactloze meting en registratie van het infraroodstralingsbeeld een temperatuurmeting kan worden uitgevoerd. Dit wordt als inspectiemiddel vaak toegepast in de bouw, elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties toegepast. Door het gebruik van een camera is het mogelijk om in een relatief korte periode een onderzoek van een groot object uit te voeren.

Het thermografische onderzoek heeft zich inmiddels bewezen als een ideale onderzoeksmethode om een kostenbesparing te realiseren voor temperatuur-technische problemen.

De opleiding:


De opleiding zal specifiek voor u wensen worden aangepast. Het is enkel mogelijk om een SNT-TC-1A en/of EN4179 certificeringstraject te volgen tot niveau/level 1 of 2.

De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.

Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

U kunt gebruikmaken van het contractformulier als u interesse heeft in deze opleiding.