Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Krijg ik na afloop van de opleiding een ISO 9712 certificaat?

Nee. Naast het volgen van een opleiding zal er een examen moeten worden gedaan. daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende eisen waar aan moet worden voldaan, zoals geldige ogentest & voldoende werkervaring. Voor ISO 9712 certificering kunt u aanvulden informatie vinden bij Hobéon SKNDO.

Krijg ik na afloop van de opleiding een ASNT(SNT-TC-1A) en/of EN 4179 certificaat?

Nee. Een ASNT/SNT-TC-1A en/of EN 4179 certificaat kan enkel door de werkgever worden uitgeschreven, zodra aan alle eisen in de written practice van uw bedrijf/werkgever is voldaan.

Is het mogelijk om meerdere certificatie tegelijk te doen, bijvoorbeeld ISO 9712 & SNT-TC-1A?

Het is mogelijk om meerdere certificatieprocessen te gelijk te doorlopen. Dit kan invloed hebben op de lengte van de cursus (de langste minimale cursus duur zal bepalend zijn) & voor ieder certificatieproces zal een afzonderlijk examen moeten worden afgelegd.

Is het mogelijk om binnen 30 dagen na een examen een her-examen te doen?

Het is alleen toegestaan om binnen 30 dagen een her-examen te doen als er een aanvullende en gedocumenteerde training is voorafgegaan aan het her-examen.