ToFD

Opleiding ToFD

Algemene informatie:


De ultrasone Time of Flight Diffraction techniek (ToFD) is een geavanceerde NDO methode waarbij ultrasone geluidsgolven een materiaal worden ingezonden. Deze golven zullen bij het raken van eventuele defecten en/of de geometrie van het object diffractiesignalen opwekken. Door deze diffractiesignalen op te vangen kunnen (las-)defecten worden opgespoord.

Meer achtergrond informatie

Algemeen

Voor aanvang van de inspectie dient het oppervlak schoon gemaakt worden: coating, lasspatten, vet en vuil dienen te worden verwijderd.

Door middel van een geluidopwekker(taster) worden ultrasone geluidsgolven geïntroduceerd in het object. Deze geluidsgolven wekken bij het raken van een defect en/of de geometrie diffractiesignalen op. Deze diffractiesignalen worden door een aparte ontvanger gedetecteerd. Het ontvangen geluid wordt daarna in de taster omgezet in een elektrische signaal, welk op een beeldscherm wordt weergegeven. De positie en afmeting van de indicatie op het beeldscherm zal door de onderzoeker worden geïnterpreteerd. De beoordeling zal worden gedaan aan de hand van een voorgeschreven norm en/of specificatie.

Kenmerkend voor het ToFD onderzoek is het gebruik van speciale breedbandige tasters in combinatie met software met geavanceerde instel- en analysemogelijkheden. De meest gangbare toepassing van ToFD onderzoek is het inspecteren van lasverbindingen waarbij aan één zijde van de las de zender en aan de andere zijde de ontvanger geplaatst wordt.

Per geometrie dient de beste keuze aan instellingen te worden gemaakt om een optimale onderzoek uit te kunnen voeren. Voor een goede beoordeling van de gevonden indicaties is gedetailleerde kennis van het object (geometrie), het vervaardigingsproces en/of de gebruikscondities essentieel.

Toepassingsgebied/ Producten/ Sectoren

ToFD onderzoek aan objecten naar oppervlakte en inwendige defecten, (vermoeiings-)scheuren, bepalen van fouthoogtes, (Wand-)dikte bepaling en/of lasdefecten. ToFD is zeer nauwkeurig in het bepalen van de hoogte van defecten, doordat het verschil tussen bovenkant en onderkant van defecten zichtbaar wordt gemaakt.

Het onderzoek heeft vele toepassingsmogelijkheden, maar in het bijzonder wordt het toegepast op constructies van fijnkorrelig koolstofstaal voor het onderzoek van:

 • Lasverbindingen;
 • (Wand-)dikte bepaling;
 • Scheurvorming ontstaan tijdens gebruiksfase;

Informatie verbergen

De opleiding:


De opleidingen worden verzorgd op verschillende niveaus/levels. De inhoud van deze opleidingen zal dan ook variëren. Om meer inzicht te krijgen in de opleiding en de bijbehorende kosten kunt u hieronder het gewenste niveau kiezen.

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 1 enkel op aanvraag

Niveau 2

Opleidingsinformatie Niveau 2


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO inspecteurs/onderzoekers voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een gedetailleerd inzicht in het onderzoek, dit is ondersteunende informatie voor elke werkvoorbereider, QC/QA & kwaliteitsmanager.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4 vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Basiskennis van wiskunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen, specificaties & procedures te kunnen lezen.

Om in aanmerking te komen voor certificatie is het noodzakelijk een geldig ISO9712 UT2 of UT3 certificaat in het bezit te hebben.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel. De opleidingstijd zal 40/60 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor zijn toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met de principes en technische achtergrond van het ToFD onderzoek.
 • Het kunnen uitvoeren van ToFD en interpreteren van onderzoeksresultaten.
 • Bepalen van de opstelling voor het uitvoeren van het onderzoek.
 • Gedegen werkinstructie kunnen opstellen om een niveau 1 onderzoeker aan te kunnen sturen.
 • Lezen en interpreteren van procedures en/of specificaties (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Beoordelen of de gevonden indicaties voldoen aan de acceptatiecriteria.
 • Het opstellen van onderzoeksrapporten.

Inhoud van de opleiding

Historie ToFD onderzoek | Basiskennis van de NDO methodes | Fouten in materialen (Defectologie) | Het certificatieproces | Opwekken & gedrag van ultrasoon geluid met ToFD | Onderzoekstechnieken en beeldinterpretatie | Opzetten ToFD onderzoek | Kalibratietechnieken | Apparatuur en tasters | Interpretatie van verkregen onderzoeksresultaten | Praktische toepassingen | Normen en standaarden | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
Volledige opleiding(ToFD 2): 10 dagen inclusief examen, certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Opleidingsduur SNT-TC-1A of EN 4179:
10 dagen inclusief examen, enkel examenverslag. Uiteindelijke certificering zal het bedrijf via een eigen Written Practice moeten doen.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712 of conform de eisen van de Written Practice van het eigen bedrijf (SNT-TC-1A en/of EN4179). Het examen bestaat uit een theoretisch (algemeen en specifiek) en een praktijk deel. Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten(ToFD 2) (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten praktijk:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.
Als een opleiding wordt afgerond conform meerdere certificeringsschema’s (bijvoorbeeld: ISO 9712 en SNT-TC-1A) zullen hier geen aanvullende kosten voor in rekening worden gebracht, mits dit over een standaard examens gaat. Indien klant specifieke vragen(voor SNT-TC-1A of EN 4179) dienen te worden opgesteld zullen voor deze examen(-s) € 170,- per examen extra in rekening worden gebracht.

Verbergen Niveau 2

Niveau 3

Opleidingsinformatie Niveau 3


Voor wie

De opleiding is opgezet en bedoeld voor (aanstaand) NDO specialist voor wie een kwalificatie en/of certificatie vereist is. Tevens geeft de opleiding een inzicht in de werkwijze van het onderzoek.

Voor deelnemers aan de opleiding worden de volgende onderdelen geadviseerd:

 • Een MBO-4/HBO vooropleiding of vergelijkbaar.
 • Kennis van wiskunde en natuurkunde.
 • Interesse in de techniek.
 • Technisch Engels, om normen en standaarden te kunnen interpreteren.
 • Het is een pré om reeds de BASIS-module positief te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een level/niveau 3 certificaat in een andere methode.

Om in aanmerking te komen voor certificatie is het noodzakelijk een geldig ISO9712 UT3 certificaat in het bezit te hebben.

Opbouw

De opleiding omvat zowel een theoretisch als een praktijk deel (het schrijven van een technische procedure). De opleidingstijd zal 80/20 verdeeld worden tussen het theoretische en praktische gedeelte. Gedurende de opleiding zal de cursist, onder begeleiding van ervaren NDO specialisten, een basis leggen voor toekomstige werkzaamheden.

De doelstellingen

 • Cursist bekend maken met diepgaande fysische kennis van het ToFD onderzoek.
 • Onderscheid en mogelijkheden van de diverse onderzoekstechnieken/opstellingen (bijvoorbeeld: Niet parallelle scan vlakken(ongelijke diktes), B/D-scan, holle/bolle scan vlakken, enz.).
 • Specifieke toepassingsmogelijkheden van ToFD.
 • Bijzondere/Nieuwe toepassingen binnen het ToFD onderzoek.
 • Lezen en interpreteren van certificatie gerelateerde normen en/of procedures (hoofdzakelijk Engelstalig).
 • Gedegen procedure kunnen opstellen om een niveau 2 onderzoeker aan te kunnen sturen.

Inhoud van de opleiding

Historie ToFD onderzoek | Opwekken & gedrag van ultrasoon geluid met ToFD | Onderzoekstechnieken en beeldinterpretatie | Opzetten ToFD onderzoek | Kalibratietechnieken | Apparatuur en tasters(inclusief specifieke en speciale toepassingen) | Toepassingsmogelijkheden & Nieuwste technieken | Interpretatie van codes, normen en/of specificaties | Proces- en kwaliteitscontroles | Veiligheid, milieu en gezondheid

Praktische informatie

Opleidingsduur ISO 9712:
4 dagen inclusief examen(op basis van het bezit van ToFD 2 & UT3), certificeringsproces geschied via Hobéon SKNDO.

Examens:
De opleiding voldoet aan en kan worden afgesloten met een examen(-s) conform de eisen van de ISO 9712. Het theoretisch examen bestaat uit 2 onderdelen:

 • Deel D: Vrijgesteld door UT3 certificaat
 • Deel E: Technieken & Specificaties
 • Deel F: Procedure Schrijven

Zowel de opleiding als de examen(-s) worden afgestemd op de relevante industriële sectoren (bijvoorbeeld: Beproeving voor en tijdens het gebruik (incl. fabricage), Luchtvaart of Spoorwegonderhoud.)

Kosten (exclusief btw):

Om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien zijn wij van mening dat een passende offerte wenselijk is, hieronder worden een overzicht van de verschillende opties weergegeven:

Opleidingskosten (incl. PED):
Her-examenkosten theorie:
Her-examenkosten procedure schrijven:
Her-certificatiekosten:

Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*
Prijs op aanvraag*

Toelichting:
* Aangevraagde prijzen zijn inclusief examinering, certificatieonderzoek volgens Certificerende instelling en de cursusdagen zijn volledig verzorgd.

Verbergen Niveau 3

Schrijf je nu in